Award Ceremony of Living Word Shanghai English Speech Contest

 
NO 1

1A Maggie Wan、2B Leo Cai、

3A Jason Cheng、4A Jenny Yang、

4A Stephanie Huang、5B Oscar Shen、

6A Victor Ding、7C Ranny Weng、

8A Haikun Bian

 

NO 2

1C Sven Chen、1C Minnie Xu、

2A Ryan Ding、3A Theodore Sun、

5B Leon Xia、6C Amylia Wang、

7C Mars Chen、8B Karis Xu

 

NO 3

2C Justin Yan、3A Royce Lu、

4A Hanson Weng、5B Albert Gao、

6B Chloe Hao、7C Dorothy Zhao、

8A Daniel Guo、8C George Tang

 

NO 4

1C Tony Guo、2A Jenni Xie、

3A Ivan Wang、4A Lola Hu、

5B Grace Gao、5B Miffy Zhang、

6B Simon Wang、7C Jennifer Xu、

7C Kevin He

 

NO 5

1D Peter Zhang、2A Tony Liu、

2B Hannah Zhang、2B Yoyo Zhang、

2C William Miao、2C Zoe Wang、

3A Elsa Bao、4A Jason Chen、

4B Martin Ma、6B Keith Huang、

9B Keith Shou、9B Max Mao

照片描述

标题